Thomas Hartvigsson

Forskare i praktisk filosofi vid Göteborgs Universitet.

I oktober gick regeringen ut med ett direktiv för en utredning om välfärdsteknik inom socialtjänsten och LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). En del av utredningen ska handla om hur människor med bristande beslutsförmåga ska kunna få tillgång till digital välfärdsteknik. Ett par exempel på sådan teknik är trygghetslarm, fallarm, tillsynskamera och läkemedelsrobotar. Bakgrunden till denna del i direktivet är att Sverige – till skillnad från nästan alla andra länder – saknar beslutsförmåga som juridiskt begrepp. Bakgrunden till denna del i direktivet är att Sverige – till skillnad från nästan alla andra länder – saknar beslutsförmåga som…

Read More