Sven Nyholm

Professor i den artificiella intelligensens etik vid Ludwig-Maximilians-Universität München.

Sven Nyholm (@SvenNyholm) har varit verksam som filosof i USA, Tyskland och Nederländerna. Här berättar han om skillnader i arbetet mellan de olika länderna. Hur är det att vara svensk filosof utomlands? Det borde jag kunna säga något om eftersom jag har mycket erfarenhet av det. Mina första filosofistudier var i Lund och Göteborg. Men sedan 2006 har jag varit verksam utomlands: först i USA (i North Carolina och i Michigan), sedan i Tyskland (i Berlin och i Köln), och nu i Nederländerna (tidigare i Eindhoven och nu i Utrecht). Det finns mycket man kan säga om hur det är…

Read More