Svante Nordin

Professor emeritus vid Avdelningen för idé- och lärdomshistoria på Lunds universitet.

Finns det någonting sådant som svensk filosofi? Har det funnits? Har den i så fall en historia? Svaret på dessa frågor beror på vad man menar med ”svensk filosofi”. Det har givetvis funnits personer som varit bosatta i Sverige som sysslat, yrkesmeässigt eller på annat sätt, med filosofi. Men oftast har de skrivit sin filosofi på något annat språk än svenska, exempelvis på latin (fram till 1700-talet), tyska (tidigt 1900-tal) eller engelska (efter 1945). Inte heller har de i allmänhet upplevt sig själva som inbegripna i någon specifikt svensk filosofisk debatt. Deras källor och förebilder, de teman de tagit upp,…

Read More