Sofia Jeppsson

Docent och lektor i filosofi vid Umeå universitet.

Sofia Jeppsson är docent och lektor i filosofi vid Umeå universitet, med inriktning mot praktisk filosofi. Här berättar hon om sitt nyligen slutförda forskningsprojekt “Ansvar och funktionshinder”, där hon undersökt hur mentala funktionshinder kan påverka någons moraliska ansvar. Jag har bedrivit forskningsprojektet ”Ansvar och funktionshinder” finansierat av Vetenskapsrådet. Det berör dock inte fysiska funktionshinder utan intellektuella, neuropsykiatriska och psykiatriska sådana. Hur ska vi bemöta någon som gjort fel, ifall personen har diverse mentala svårigheter? Hur ska jag se på mig själv, om det är mig det handlar om? Det händer att en person gör något dumt eller skadligt, utan att…

Read More

Inom etiken diskuterar filosofer grundläggande moraliska frågor, exempelvis: Vad är det som gör en handling rätt eller fel? Vilka faktorer gör en situation moraliskt bra eller dålig? Hur är en god människa? I den tillämpade etiken däremot, tittar vi på specifika områden och konkreta etiska problem. Det finns flera anledningar att ägna sig åt etik på den mer grundläggande nivån (ibland kallad normativ etik, för att tydligare skilja den från tillämpad). Vi kan till exempel se det som ett självändamål att utöka vår förståelse och kunskap, inom etik såväl som andra områden. Men vi kan också ägna oss åt grundläggande etik för de mer konkreta problemens skull:…

Read More