Sharon Rider

Professor i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet.

Sharon Rider (@ridersharon) är professor vid Filosofiska institutionen på Uppsala universitet. Här tar hon sig an frågan: vad är filosofi? Vad är ”filosofi” egentligen? Ett samlingsnamn för en viss genre, en kanon av teorier, begrepp, distinktioner och problemformuleringar samt vissa konventioner (teknisk terminologi, formalism i argumentation t.ex.)? Eller för den mer sociologiskt sinnade, kanske ett paraplynamn för rådande normer, hierarkier och modus operandi hos de akademiska institutioner som ryms under namnet (ämnesavdelningar, tidskrifter, forskningsprojekt m.m.)? Yrkesfilosofer hänvisar gärna till ett tankesätt (systematiskt, analyserande, abstrakt, begreppsligt), och dess förhållande till andra ämnen (kritiskt granskande, grundläggande, syntetiserande). Författaren Robert Pirsig myntade ordet…

Read More