Sebastian Östlund

Doktorand i filosofi vid Umeå universitet.

Ord som rättvisa och frihet klingar onekligen positivt. Däremot håller vi inte alltid med varandra om vad rättvisa och frihet faktiskt är. Eftersom vi trots detta i regel värdesätter dessa saker, så vore det värt att försöka klargöra vad rättvise- och frihetsbegreppen betyder. För att förstå sig på vad rättvisa är utreder filosofer bland annat frågor om rättvisans valuta, rättvisans mönster, och rättvisans räckvidd. Frågor om rättvisans valuta handlar om vad det är, om något, som ska fördelas till samhällsmedlemmar. Frågor om rättvisans mönster handlar om hur rättvisans valuta ska fördelas. I det sammanhanget ställs frågor om hur mycket som…

Read More