Rut Vinterkvist

Student på programmet Filosofi och samhällsanalys vid Umeå universitet.

Varför läser jag filosofi? Jag har många gånger fått frågan och aldrig kunnat formulera ett tydligt svar. Det är inte för att det leder till något självklart yrke jag vill ha, en kan bli allt och ingenting. Mitt svar är inte heller att jag gör det för nöjes skull eller att det gör mig tillfreds med det liv jag lever. Tvärtom, filosofistudierna har ett flertal gånger gjort mig så konfunderad att jag har behövt ifrågasätta hela min tillvaro. Jag kan inte heller motivera valet av utbildning med att den bär med sig en garanti om att uppfylla min önskan om…

Read More