Rafael Holmberg

Rafael Holmberg är doktorand i filosofi och psykoanalytisk teori vid University College London.

1908 skrev den engelske författaren G K Chesterton boken Orthodoxy, ett modernt apologetiskt verk (alltså, ett försvar för kristendomen) som utgår från denna religions centrala paradoxer. ’Ortodoxi’ betecknar hos Chesterton en fast och orubblig tro på hela kristendomens tradition precis så som den är. Men när biblisk och kristen litteratur betraktas som helhet uppstår oundvikliga motsägelser. Trots motsägelserna, och även på grund av att den accepterar dessa motsägelser, utgör ortodoxin enligt Chesterton en starkare och mer beundransvärd ställning än avvikelserna som karaktäriserar olika, enskilda kristna riktningar. Dessa enskilda riktningar erkänner endast stycken och delar av den kristna idéhistorien, och inför…

Read More