Petra Andersson

Doktor i praktisk filosofi och forskare på Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet.

Petra Andersson är doktor i praktisk filosofi och forskare på Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet. Här skriver hon om kvinnor inom den akademiska filosofin. Andelen kvinnor i filosofin är låg. Redan på grundkurserna är de studenter som är kvinnor få och de blir relativt männen färre för varje steg i den akademiska ordningen. Mot bakgrund av detta är det inte att förvånas över att även andelen kvinnliga forskare, lektorer och professorer i filosofiämnena är låg och att relativt lite av kurslitteraturen är skriven av kvinnor. Vad gäller kurslitteraturen är det nog på litteraturlistorna för kurser i…

Read More