Per Algander

Lektor i filosofi vid Umeå universitet.

Bör vi skapa lyckliga människor? Frågan kan tyckas enfaldig; självklart bör vi skapa lyckliga människor snarare än olyckliga människor. Det tycks moraliskt oansvarigt att sätta en person till världen om den personen, med all sannolikhet, inte kan njuta av ett gott liv. Men, skulle nog de flesta tillägga, vi begår inget moraliskt misstag om vi avstår från att skapa en lycklig människa. Det här sättet att resonera kring frågan om vi bör skapa lyckliga människor innefattar två idéer som tycks rimliga. Å ena sidan verkar det rimligt att: (1) Om en person skulle vara olycklig, om hen existerade, så är detta ett skäl att…

Read More