Patrik Baard

Postdoktor vid Malmö universitet.

Patrik Baard är filosof och postdoktor vid Malmö universitet. Hans forskning handlar om osäkerheter, biologisk mångfald och etik. Här skriver Patrik om energiomställningar. Scenarier gör det möjligt att forma någorlunda robusta antaganden, trots osäkerhet, om hur ett system kan ändras, eller vad som kan göras ifall det ändrar sig. FN:s klimatpanel gör scenarier över hur utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet, och i sin tur påverkar jordens medeltemperatur år 2100. Utifrån det konstrueras scenarier över vilka konsekvenser som följer på ökningar av medeltemperaturen, som ökad torka eller nederbörd, havsnivåhöjningar, med mera, såväl på lokala som globala nivåer. Scenarier används ofta inom…

Read More