Patricia Mindus

Professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet och forskningsledare vid Uppsala Forum för demokrati, fred och rättvisa.

Som forskningsledare för Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa, och med en bakgrund inom filosofi, skulle jag vilja kort presentera vår organisation. Uppsala Forum är ett tvärvetenskapligt samarbete vid Uppsala universitet som för samman fyra olika fakulteter inom vetenskapsområdet Humaniora och samhällsvetenskap: den samhällsvetenskapliga fakulteten, den juridiska fakulteten, den historiska-filosofiska fakulteten och den språkvetenskapliga fakulteten. Grunden lades redan på 80-talet och idag är vi ett ledande forskningsforum i Sverige inom temat demokrati, fred och rättvisa. Uppsala Forum bidrar med forskningsstöd, både ekonomiskt, organisatoriskt och via andra stöd till forskare och doktorander inom ämnesområdet “demokrati, fred och rättvisa” som tillhör…

Read More