Pär Sundström

Professor i filosofi vid Umeå universitet och styrelseordförande för Stiftelsen Svensk filosofi.

Finns det någonting som har någon färg? I så fall vad? Och vad skulle det kunna innebära att någonting är färgat? Till vardags tänker vi oss att allehanda föremål har färger, t.ex. att tomater är röda och citroner gula. En lång och inflytelserik tradition inom vetenskap och filosofi säger dock något annat. Perceptionspsykologen Stephen Palmer vid Berkeleyuniversitetet i Kalifornien ger uttryck för denna tradition när han i en välrenommerad textbok skriver att våra vardagsföreställningar om färger är ”fundamentalt felaktiga”. Färg är enligt Palmer ”en psykologisk egenskap hos våra visuella upplevelser när vi tittar på föremål och ljus, inte en fysisk egenskap hos dessa föremål och ljus”.…

Read More