Olle Torpman

Forskare i praktisk filosofi med anknytning till Institutet för framtidsstudier.

Olle Torpman är forskare i praktisk filosofi med anknytning till Institutet för framtidsstudier. Hans forskning har bland annat handlat om politisk filosofi och klimathotet, och han har skrivit en lärobok i miljöetik. Här skriver Olle om likavärde hos människor och djur. Principen om alla människors lika värde kan tolkas på många olika sätt. Gemensamt för alla tolkningar är att de kräver att alla människor ska behandlas jämlikt på något sätt. Närmare bestämt antas detta innebära att alla människor ska behandlas mer eller mindre som mål i sig själva – alltså för deras egen skull – och aldrig enbart som medel…

Read More