Olle Risberg

Forskare i praktisk filosofi vid Uppsala universitet.

Vad är filosofins metod? Ett vanligt svar på den frågan, särskilt inom så kallad analytisk filosofi, är att filosofer bedriver begreppsanalys. Tanken är ungefär denna. Till vardags pratar vi ofta om kunskap, sanning, värde och andra filosofiskt intressanta fenomen: vi säger till exempel att vi inte vet hur vi ska lösa klimatkrisen, men att det är sant att den orsakats av människans koldioxidutsläpp och att den har dåliga konsekvenser för framtida generationer. Men vad betyder egentligen den här typen av påståenden? Det ska filosoferna ta reda på. I bästa fall lyckas de formulera heltäckande, välgrundade teorier om kunskapsbegreppet, sanningsbegreppet och ”dålighetsbegreppet” som förklarar innebörden hos alla påståenden där de figurerar. Eftersom dessa teorier…

Read More

Vad är metaetik? Inom praktisk filosofi brukar man dela in filosofiska frågor som rör etik, eller moral, i två huvudsakliga grupper. Anta till exempel att Anna anser att det är moraliskt fel att äta kött. Huruvida Anna har rätt – det vill säga huruvida det verkligen är fel att äta kött – är en fråga som diskuteras inom normativ etik (inklusive tillämpad etik och politisk filosofi). Inom normativ etik försöker man ge systematiska svar på frågor om vad som är rätt och fel, och varför det är det. Men det finns också andra filosofiska frågor man kan ställa om Annas…

Read More

Filosofisk tidskrift grundades 1980 och har sedan dess kommit ut med fyra nummer per år. Tidskriften publicerar texter från olika filosofiska inriktningar och skolor och vänder sig inte bara till fackfilosofer utan i minst lika hög grad till en bredare läsekrets av filosofiskt intresserade. Utöver längre artiklar innehåller tidskriften kortare replikskiften, recensioner och notiser. Det är inte ovanligt med specialnummer utifrån något specifikt tema. De ämnen som avhandlas varierar vitt och brett. Många texter rör förstås klassiska filosofiska frågor inom exempelvis kunskapsteori, metafysik och etik. Men lika ofta handlar texterna i tidskriften om mer tillämpade frågor, som till exempel implicit bias, medborgarskap, idrott…

Read More