Olle Blomberg

Forskare vid Göteborgs universitet inom Lund Gothenburg Responsibility Project.

Under pandemin skrevs och talades det mycket om vårt ”gemensamma ansvar” att minska smittspridningen. Ibland utgjorde sådant prat en uppmaning till var och en att fortsätta följa myndigheternas rekommendationer. Men ibland uttryckte det något mer än en uppmaning, nämligen ett moraliskt krav att var och en ska följa rekommendationerna. Om var och en hade en sådan moralisk skyldighet så vore de som bröt mot rekommendationerna utan giltig ursäkt klandervärda. Det betyder att det vore passande att bli arg på dem för deras övertramp, samt passande för dem själva att känna skuld och be om ursäkt. Fenomenet moraliskt ansvar har alltså två sidor:…

Read More