Nils Franzén

Nils Franzén är universitetslektor i filosofi vid Umeå universitet.

När vi läser en roman så möter vi meningar som är till förvillelse lika de vi skulle möta i exempelvis en fackbok eller en tidningstext eller en vardaglig konversation. Vi läser till exempel första meningen i Gösta Berlings saga:”Äntligen stod prästen i predikstolen.” Meningen består av idel välbekanta ord, sammansatta enligt det svenska språkets regler och med, av allt att döma, en entydig och lättbegriplig innebörd. Men något skiljer romanspråket från språket i tidningstexter, fackprosa och så vidare, och det handlar om vad författaren gör med orden. Om vi hade läst ovanstående mening i en tidningsartikel så hade vi bland…

Read More

Vad är metaetik? Inom praktisk filosofi brukar man dela in filosofiska frågor som rör etik, eller moral, i två huvudsakliga grupper. Anta till exempel att Anna anser att det är moraliskt fel att äta kött. Huruvida Anna har rätt – det vill säga huruvida det verkligen är fel att äta kött – är en fråga som diskuteras inom normativ etik (inklusive tillämpad etik och politisk filosofi). Inom normativ etik försöker man ge systematiska svar på frågor om vad som är rätt och fel, och varför det är det. Men det finns också andra filosofiska frågor man kan ställa om Annas…

Read More