Mikael Stenmark

Professor i religionsfilosofi vid Uppsala universitet.

Mikael Stenmark är professor i religionsfilosofi vid Uppsala universitet. Han forskar om relationen mellan vetenskap och religion, tro och förnuft och kring frågor som har med religiös mångfald att göra. Hans senaste projekt handlar om vad som skiljer religiösa och sekulära livsåskådningar åt, hur de kan berättigas och om vi verkligen kan välja livsåskådning: Worldview studies | Religious Studies | Cambridge Core. Foto: Beatrice Stenmark. Filosofin är ett forskningsfält som innehåller många specialområden, däribland religionsfilosofi. Även om religionsfilosofin kan studera en mängd olika aspekter av religion, har religionsfilosofer i synnerhet intresserat sig för vad religiösa människor tror om tillvarons grundläggande…

Read More