Mikael Janvid

Professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet.

Det är en öppen, intressant och angelägen fråga i vilken utsträckning den kunskapsteoretiska terminologi vi tenderar att ta för given på svenska och engelska har motsvarigheter på andra språk. På grundkursens första föreläsning i teoretisk filosofi får exempelvis studenter lära sig att ”kunskap” definieras som sann rättfärdigad övertygelse. Förekommer dessa termer på andra språk runtom i världen? Efter denna initiala exponering ombeds studenten ta ställning till en lång rad sinnrika tankeexperiment avsedda att problematisera den föreslagna kunskapsdefinitionen. Exempelvis anförs så kallade Gettier-exempel: Antag att jag promenerar ute på Frescati och bildar övertygelsen att det finns ett får i hagen jag passerar genom…

Read More