Mattias El Mansouri

Student i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet.

Mattias El Mansouri (@onlykhlavkalash) studerar kandidatprogrammet i filosofi och lingvistik på Stockholms universitet. Hans huvudsakliga intressen är inom medvetandefilosofi, språkfilosofi, kognitionsvetenskap och neurolingvistik. Det finns ett japanskt uttryck som jag kommit att tänka mer och mer på i dessa pandemitider: Mono No Aware. Uttrycket syftar till att medvetandegöra varandets och tingens förgängliga natur och de känslor som det inseendet för med sig. Man skulle kunna översatta det med ett ömsint vemod som dels adresserar det flyktiga tillståndet mellan någontings tillblivelse och successiva försvinnande, men också som ett tankeväsen som ser den inneboende skönheten i den flyktigheten. Vad japanska begrepp om förgänglighet…

Read More