Martin Peterson

Professor vid Department of Philosophy, Texas A&M University.

Martin Peterson är professor vid Department of Philosophy, Texas A&M University. Här berättar han om sina erfarenheter från att ha varit verksam som filosof vid universitet i fyra olika länder. Efter min disputation 2003 har jag arbetat vid fem universitet i fyra länder: Sverige, Storbritannien, Nederländerna, och USA. Det finns stora skillnader mellan de akademiska systemen och filosofiska traditionerna i de olika länderna, men det är inte uppenbart vilket system som är bäst. Sverige är ett litet land. Alla känner alla. Detta är på det stora hela positivt. Samtidigt leder litenheten till att makt över pengar och resurser är koncentrerad till…

Read More