Mårten Schultz

Professor vid Juridiska fakulteten på Stockholms universitet.

Det är ett ögonblick som jag inte glömmer. Jag hade precis erbjudits en forskartjänst i Tyskland, som en del av ett större europeiskt projekt om harmonisering av EU:s rättsordningar. Någon dag efter jag sagt ja fick jag besked om att jag hade tilldelats stipendium för att fullfölja mina filosofistudier vid Sorbonne. Plötsligt uppenbarade sig ett lyxigt dilemma efter sex-sju års gråa universitetsstudier på väldigt liten budget. Men, som jag brukar förklara för mina barn, i-lands-problem år också problem. Jag blev tvungen att välja spår där och då. Jag hade precis tagit ut en kandidatexamen i filosofi efter att ha skrivit…

Read More