Marie Demker

Professor i statsvetenskap och fil. mag. i teoretisk filosofi.

Teoretisk filosofi blev det som ledde mig vidare från den statsvetenskapliga metodlärarens nivå till teorier om sanning, kunskap och vetande. Redan under min forskarutbildning intresserade jag mig för texttolkning utifrån lite andra perspektiv än de kvantitativa som varit vanliga inom mitt område tidigare. Eftersom jag hade en termin teoretisk filosofi med mig från min grundexamen visste jag var jag skulle söka vidare. Så som docent i statsvetenskap satte jag mig alltså på skolbänken och läste in en magisterexamen i teoretisk filosofi. Jag skrev min kandidatuppsats om vad ett vetenskapligt problem egentligen är och hur det bör formuleras för att vara…

Read More