Marco Tiozzo

Gymnasielektor vid Alströmergymnasiet och adjungerad universitetslektor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet.

Digitaliseringen av samhället är en av de största förändringarna av människans livsvillkor genom tiderna. I dag spenderar många av oss stora delar av vår vakna tid i en digital miljö; vi studerar, arbetar, shoppar, träffas och bedriver våra fritidsintressen online. Den digitala tekniken har kommit att bli oumbärlig för dessa aktiviteter. För att kunna leva och verka i dagens samhälle krävs därför digital kompetens. Att ha digital kompetens innefattar bland annat en teknisk och en kognitiv dimension. Den tekniska biten handlar om att kunna använda tekniken praktiskt medan den kognitiva biten handlar om att kunna tolka och förstå innehållet i en digital miljö. Vid sidan…

Read More