Lyra Ekström Lindbäck

Augustprisnominerad författare och doktor i filosofi.

Nej, litteratur är inte filosofi. Så kan min ännu halvt oskrivna avhandling sammanfattas i en mening. Arbetstiteln är Literature is Not Philosophy: Iris Murdoch and the Ancient Quarrel. Iris Murdoch var en författare och en filosof som insisterade på att betrakta dessa två discipliner som distinkta från varandra. Trots det har största delen av Murdochforskningen envetet satsat på att motbevisa henne, ofta för att kunna läsa hennes romaner som filosofi i annan eller förklädd form. I motsats till dem tror jag att Murdoch hade goda skäl för att hävda att litteratur inte är och inte ska ses som filosofi. Jag skulle alltså…

Read More