Ludvig Beckman

Professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och Institutet för framtidsstudier.

Svaret beror både på vad vi menar med artificiell intelligens (AI) och demokrati men också på vilka sammanhang som avses. AI består av algoritmer som utför beräkningar och används till exempel flitigt för att styra och anpassa innehållet i sociala medier. Om det leder till att medborgaren får ”mer av samma” eller blir utsatt för förenklade och extrema budskap, kan det vara ett problem för en upplyst offentlighet. Ett helt annan fråga är hur demokratin påverkas när AI blir ett verktyg för offentligt beslutsfattande. Skulle det vara ett demokratiskt problem om en myndighet tar ett beslut med hjälp av en…

Read More