Lovisa Andén

Lektor i filosofi vid Södertörns högskola.

Lovisa Andén är doktor i filosofi och har de senaste åren forskat om vittneslitteratur, bland annat i det postdoktorala forskningsprojektet, Tell the West: Witness Literature from the Gulag Archipelago 1925-2012. Här undersöker hon det litterära vittnesmålets förmåga att närvarogöra det förflutna. Vittneslitteratur är en litterär genre som präglat 1900-talet. Genren utgörs framför allt av skildringar av koncentrationsläger, arbetsläger, deportationer och folkmord. Den har sina mest berömda företrädare i förintelseöverlevare som Primo Levi och Elie Wiesel, och berättandet är i första hand förbehållet dem som själva har upplevt det som skildras: Understandably, the theme evoked some sacred awe in literature. It…

Read More