Lisa Tjärner

Gymnasielärare i filosofi vid Bäckängsgymnasiet.

”Får jag ha en egen åsikt?” Det kan tyckas konstigt att man får denna fråga av elever på gymnasiet huruvida de får tänka och tycka i filosofi, men det är inte en ovanlig fråga. Den var mer sällan förekommande när jag för 16 år sedan började undervisa i ämnet. Under dessa år är vissa saker konstanta men mycket har också förändrats; styrdokument såväl som det omgivande samhället. Att detta också återspeglas i undervisningen är fullt naturligt. Sedan den nya läroplanen implementerats har det blivit en större utmaning att få eleverna att tänka och identifiera teser och argument i de teorier…

Read More