Lisa Furberg

Lektor vid Avdelningen för filosofi, historia, konst och religion på Linköpings universitet.

Lisa Furberg är filosof och lektor vid Avdelningen för filosofi, historia, konst och religion på Linköpings universitet. Här skriver hon om forskningsetik. Forskningsetik som ämnesområde spänner över ett brett fält av filosofiska och etiska frågor. Ett möjligt sätt att systematisera de olika forskningsetiska frågeställningarna är att dela upp dem i tre olika typer av frågor. Den första delmängden har att göra med hur man som forskare bör förhålla sig till det man studerar eller använder sig av i sin forskning. Dessa frågor aktualiseras kanske främst inom experimentell forskning där forskaren på något sätt manipulerar det han/hon studerar. En sådan fråga är…

Read More