Lena Halldenius

Docent i praktisk filosofi, professor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet och styrelseledamot i Stiftelsen Svensk filosofi.

Inom den moderna universitetsvärlden är filosofi inte en brett utforskande intellektuell verksamhet utan ett “ämne”, en “disciplin”, med interna normer och traditioner för vad man gör, hur man gör det och vad som är ett filosofiskt problem. Hur filosofi som akademisk disciplin förhåller sig till andra discipliner är en stor fråga, men delvis kan den illustreras av hur det är att som filosof verka inom tvärvetenskapliga miljöer. Vi har disputerat i praktisk filosofi (Eric år 2013 och Lena år 2001) och arbetar nu på avdelningen för mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Avdelningen är explicit tvärvetenskaplig och i fokus för både…

Read More