Lars Sandman

Professor i hälso- och sjukvårdsetik och föreståndare för Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet.

Tänk dig att det pågår en pandemi och du arbetar som ansvarig läkare på en intensivvårdsenhet. Enheten är full så när som på en intensivvårdsplats. Det plingar till i datorn och du ser att du fått in två remisser på patienter som på andra enheter inom vården bedöms ha behov av intensivvård vid exakt samma tidpunkt. Hur ska du nu välja vilken patient som ska få den enda kvarvarande platsen? Eftersom du upplever det obehagligt att behöva värdera vilken av patienterna som bör få platsen tänker du att man kanske kan lotta om vem som ska få den. Du kommer ihåg från dina avlägsna filosofistudier att…

Read More