Lars Lindblom

Biträdande professor i filosofi vid Linköpings universitet.

Om rättvisan är något så är den viktig. Den handlar om vem som bära vilka kostnader och vem som ska få vilka fördelar. Rättvisa handlar om grundvalarna för våra liv. I en ny artikel skriver jag om rättvisa, men utan att ta upp egentligen något av detta viktiga. Jag fokuserar i stället på frågan om hur moraliska värden hänger ihop. ”Typiskt forskare” skulle man kunna tänka och det vore nog inte en helt orimlig första reaktion. I stället för att diskutera frågor om vem som får vad, så fokuserar jag på om värden bäst förstås så att de ger upphov…

Read More

De Ethica är en open access-tidskrift som ges ut av Societas Ethica – Europeiskt sällskap för forskning i filosofisk, teologisk och tillämpad etik. Tidskriftens, liksom sällskapets, huvudidé är att föra samman europeiska etiker från filosofiska och teologiska fakulteter. Societas Ethica anordnar årliga konferenser som är öppna även för de forskare som inte är medlemmar. Konferenserna äger rum i olika europeiska städer och relaterar ofta till ett tema av betydelse för etisk teori och tillämpad etik. Samtidigt är ambitionen att koppla tillämpade problem till teoretiskt sett grundläggande frågor. Detta har också varit tidskriften De Ethicas ambition sedan den startades år 2014. Dess första ansvarige utgivare (editor in chief)…

Read More