Karl Sörenson

Doktor i filosofi och universitetsadjunkt vid Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria på Försvarshögskolan.

Sedan andra världskriget har modeller av krig och krigföring kommit att spela en allt större roll såväl inom militärväsendet som inom konfliktforskningen. Modeller har fördelen att de kan förenkla komplexa dynamiker och möjliggöra mer precisa studier. Att modeller har en central roll inom de ingenjörsbetonade delarna av krigföringen som rör materiel och system är knappast förvånande, de har även en given plats i hur man ser på och modellerar risk. Men modeller har även kommit att användas för att förstå och förutsäga dynamiken av olika typer av konflikter. Denna typ av modell lånar mycket av sitt tankegods från nationalekonomin, men…

Read More