Karl Gustel Wärnberg

Fil.mag. i idéhistoria från Uppsala universitet och doktorand i filosofi vid universitetet i Leiden.

I boken Logik, Filosofi och Språk från 1982, skrev Georg Henrik von Wright om nythomismen som en av de stora filosofiska riktningarna i sin samtid, tillsammans med den analytiska och kontinentala filosofin. Han avfärdade denna idétradition med några få rader, men inom delar av katolsk filosofi har denna idéströmning numera fått en närmast monopolartad ställning. Man bör dock ställa sig frågan om det alltid varit så att katolsk filosofi varit dominerad av Thomas av Aquinos idéer, eller om det ens finns något som kan kallas för katolsk filosofi. När den kristna kyrkan ännu var i sin linda, påverkades den filosofiskt…

Read More