Karl Bergman

Karl Bergman är post-doktor i filosofi vid Universitat de Barcelona och Uppsala universitet.

När vi läser en roman så möter vi meningar som är till förvillelse lika de vi skulle möta i exempelvis en fackbok eller en tidningstext eller en vardaglig konversation. Vi läser till exempel första meningen i Gösta Berlings saga:”Äntligen stod prästen i predikstolen.” Meningen består av idel välbekanta ord, sammansatta enligt det svenska språkets regler och med, av allt att döma, en entydig och lättbegriplig innebörd. Men något skiljer romanspråket från språket i tidningstexter, fackprosa och så vidare, och det handlar om vad författaren gör med orden. Om vi hade läst ovanstående mening i en tidningsartikel så hade vi bland…

Read More