Johan Berg

Driver Tänka Noga – filosofisamtal i åldrarna 9-19.

Filosoferna Johan G:son Berg och Jonathan Clinton driver tillsammans Tänka Noga – filosofisamtal i åldrarna 9-19. Här berättar Johan om verksamheten och om att filosofera med barn och unga. Vad är syftet med att filosofera med barn och unga? Ett svar är att det utvecklar barns förmåga att resonera och analysera och att man därför kan förbättra skolresultat genom att införa filosofi på schemat. Det finns visst vetenskapligt stöd för detta men evidensen är inte helt entydig, som så ofta när man studerar komplexa fenomen som undervisning i skolmiljö. Ett annat svar är att barn och unga borde ägna sig…

Read More