Joakim Sandberg

Professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet.

Joakim Sandberg är professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet och föreståndare för forskargruppen i finansiell etik. Här berättar han om gruppens forskning, frågeställningarna som de tar sig an och varför de är viktiga. En av filosofins viktigaste uppgifter är att syna de försanthållanden (viktiga antaganden och dogmer) som har störst inflytande över våra liv och samhällen. Det finns många sådana försanthållanden vad gäller pengar och ekonomi. Joakim Sandberg är professor i både ekonomi och filosofi och driver sedan 2016 en forskargrupp i ”finansiell etik” vid Göteborgs universitet. Gruppens syfte är att ifrågasätta etablerade dogmer kring hur finansiella aktörer såsom…

Read More