Jens Johansson

Professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet och ansvarig utgivare för Filosofisk tidskrift.

När någon dör i förtid verkar detta inte bara vara en tragedi för nära och kära, utan även för personen själv. De närstående tycks inte bara ha skäl att vara ledsna för sin egen skull, utan även för den avlidnas skull. Men vad är det närmare bestämt som gör döden dålig för den som dör? Många saker som är dåliga för oss medför negativa upplevelser av olika slag. Så är det exempelvis med sjukdomar och ekonomiska motgångar. Men förutsatt att döden är slutet på vår medvetna existens, kommer ingen att uppleva smärta eller sorg till följd av sin egen död.…

Read More

Filosofisk tidskrift grundades 1980 och har sedan dess kommit ut med fyra nummer per år. Tidskriften publicerar texter från olika filosofiska inriktningar och skolor och vänder sig inte bara till fackfilosofer utan i minst lika hög grad till en bredare läsekrets av filosofiskt intresserade. Utöver längre artiklar innehåller tidskriften kortare replikskiften, recensioner och notiser. Det är inte ovanligt med specialnummer utifrån något specifikt tema. De ämnen som avhandlas varierar vitt och brett. Många texter rör förstås klassiska filosofiska frågor inom exempelvis kunskapsteori, metafysik och etik. Men lika ofta handlar texterna i tidskriften om mer tillämpade frågor, som till exempel implicit bias, medborgarskap, idrott…

Read More