Jakob Stenseke

Doktorand i praktisk filosofi vid Lunds universitet.

22 juni sparkades ingenjören Blake Lemoine från Google. Lemoine hade knappt två veckor tidigare skapat rubriker världen över då han hävdade att LaMDA – Googles egen chatbot – hade tankar, känslor, och en själ. Ingenjören, som länge studerat medvetandefilosofins stora frågor, berättade att LaMDAs reflektioner i ämnet var mer sofistikerade än någon människa han talat med. I en tweet frågar han ”Vem är jag att bestämma var Gud kan och inte kan placera en själ?” AI är föremål för våra mest blomstrande framtidsvisioner och värsta mardrömmar: en dubbel-eggad kniv, med kraften att antingen förgöra mänskligheten eller lösa alla hennes problem. För en…

Read More