Jacob Dexe

Doktorand vid Kungliga Tekniska högskolan och forskar om transparens i algoritmiskt beslutsfattande.

Forskning i filosofi och etik är en sak. Forskning om filosofi och etik är en annan. Till exempel har forskare vid KTH/RISE undersökt de etiska ramverk som nordiska länder har anammat i sina strategier på AI-området. Deras forskningsfrågor är inte vilka etiska ramverk som är att föredra, utan om och i vilken utsträckning länderna har anammat ramverken. Jacob Dexe (@dexe) är doktorand vid Kungliga Tekniska högskolan och forskar om transparens i algoritmiskt beslutsfattande. Här skriver han om hur etiska principer representeras i de nordiska ländernas AI-strategier, och om man genom strategierna lyckas förmedla hur man genom att skapa mer etiskt…

Read More