Inas Hamdan

Studerar Politik, filosofi och ekonomi vid Lunds universitet.

Jag heter Inas Hamdan och studerar Politik, filosofi och ekonomi (PPE) vid Lunds universitet. Sedan grundskoletiden har jag alltid haft ett starkt intresse för både filosofi och politik och har alltid vetat att jag vill jobba med dessa ämnen på något sätt. Till mina föräldrars förfäran ville jag varken bli läkare, jurist eller ingenjör utan valde istället att satsa på det jag älskade. Jag sökte efter en utbildning som både passade mina intressen och var attraktiv på arbetsmarknaden. Samtidigt ville jag känna efter och ta mina beslut under studietiden, och ville därför inte skriva in mig på en femårig utbildning. PPE kändes…

Read More