Henrik Lagerlund

Professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet.

Henrik Lagerlund (@HenrikLagerlund) är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, och aktuell med boken Matens filosofi. Hur du blir en filosofisk foodie (Fri Tanke förlag). Här berättar han mer om boken och om vad det egentligen innebär att vara en “filosofisk foodie”. Mat och filosofi ligger nära mitt hjärta. Jag har nog alltid sett mig som en ”foodie”: någon med ett starkt hobbyintresse för mat. Men eftersom jag gjort karriär inom filosofin som filosofihistoriker var det inte självklart hur jag skulle koppla ihop mina två passioner. Filosofi har på senare år ofta kopplats till mat genom tillämpad etik och…

Read More