Henning Strandin

Postdoktor vid Filosofiska institutionen på Stockholms universitet.

Henning Strandin (@HenningStrandin) är postdoktor vid Filosofiska institutionen på Stockholms universitet. Här skriver han om kausalitet. ”Kausalitet” kallar vi det som binder samman en orsak med dess verkan. Vad orsaker och verkningar (eller ”effekter”) är har vi en vardaglig förståelse av, och är lättast att illustrera med några exempel. När vi söker en förklaring till något är det ofta orsaken vi är ute efter. Varför expanderar alla metaller när de upphettas? Orsaken är att metallobjektets atomer vibrerar kraftigare när objektet hettas upp, och de tar därför mer plats. Varför dog mammutarna ut? Orsaken var att mycket av deras naturliga miljö försvann vid slutet av den…

Read More