Hanna Deák

Pol kand-student vid Uppsala universitet och ordförande för studentföreningen Verdandi.

I mitt akademiska liv har jag nomadartat rört mig över institutionsgränserna. Jag började studera ett år nationalekonomi på University College London för att sedan hoppa på Politices kandidatprogrammet i Uppsala där jag valde statsvetenskap som huvudområde. Alldeles nyss skrev jag klart min kandidatuppsats i politisk teori, som handlar om anställdas agens i arbetslivet. I uppsatsen kritiserar jag John Tomasis teori free market fairness med hjälp av Elizabeth Andersons teori private government. Däremellan har jag läst förvaltningsrätt och franska. Filosofin har formellt kommit in som en termin praktisk filosofi, men desto mer informellt, i form av ett allt mer växande personligt intresse. Filosofins betydelse för mina…

Read More