Gloria Mähringer

Undervisar och har doktorerat i praktisk filosofi vid Lunds universitet.

Gloria Mähringer undervisar och har doktorerat i praktisk filosofi vid Lunds universitet. Här försöker hon förklara vad feministisk filosofi är, hur den feministiska rörelsen har påverkat filosofiskt tänkande och varför den feministiska filosofins prestation går långt bortom feminismen i den snäva bemärkelsen. Feminismen, definierad som en rörelse med syfte på att blottlägga och bekämpa kvinnors underkastelse i samhället, har påverkat filosofiska teoribildningar på olika sätt. I en rad filosofiska delområden har feministiska perspektiv ifrågasatt grundläggande antaganden, och inte bara belyst tidigare förbisedda problem. Det kan därför vara vilseledande att betrakta feministisk filosofi som ett delområde inom disciplinen med ett särskilt…

Read More