Frits Gåvertsson

Forskare vid Avdelningen för idé- och lärdomshistoria och lärare i praktisk och teoretisk filosofi vid Lunds universitet.

Filosofins förhållande till skönlitteraturen, och den inverkan bilder, historier och berättelser har på vår verklighetsuppfattning, har så klart diskuterats ända sedan den framväxande grekiska filosofin kände sig tvungen att positionera sig gentemot den episka dikttraditionens kulturella ramverk. Även om litteratur kanske inte är filosofi (vilket Lyra Koli skrivit om här) så var ändå inte filosofins inträde på scenen det skarpa brott med en mytisk föreställningsvärld det ibland framställs som (se t.ex. Platons diskussion i Staten 607 b). Tvärt om var, och är fortfarande, litteraturen och filosofin nära sammankopplade i sitt intresse för frågor om t.ex. världens yttersta beskaffenhet och moraliska dilemman.   Även om diskussionen om filosofins förhållande till…

Read More