Fredrik Österblom

Doktorand i teoretisk filosofi vid Lunds universitet.

Fredrik Österblom är doktorand i teoretisk filosofi vid Lunds universitet. Hans avhandling handlar om explikation, som är en metod för att precisera begrepp. Här skriver han om metametafysik. Metafysik är det filosofiska studiet av verklighetens natur. Redan själva definitionen inbjuder till invändningar. Är det inte fysikens och de andra empiriska vetenskapernas uppgift att studera detta? Och hur kan filosofer ta reda på något om verkligheten från de skrivbords- och länstolar i vilka man brukar hitta dem? Den första frågan handlar om metafysikens ämnesområde. Är det samma som vetenskapens eller ett eget? Den andra frågan handlar om metafysikens metoder. Hur besvarar…

Read More