Fredrik Bjarkö

Doktorand i idéhistoria vid Södertörns högskola.

Finns det framsteg i filosofin? Denna fråga är långt ifrån ny; åtminstone sedan 1700-talet har den präglat filosofihistoriska debatter. Men det är heller inte en evig fråga. Själva begreppet ”framsteg” förutsätter en särskild uppfattning om såväl filosofins som historiens natur, och denna uppfattning fick ett allmänt genomslag först under upplysningstiden. För en medeltida filosof vore frågan om filosofins framsteg närmast obegriplig. Filosofins mest fulländade form antogs ligga i det förflutna: i antiken, och mer bestämt hos Aristoteles. Målsättningen för den samtida filosofin var att tolka, kommentera och tradera antikens visdom snarare än att förbättra den. Samma grunduppfattning kan sägas ha…

Read More