Folke Tersman

Professor i filosofi i Uppsala och ställföreträdande VD för Institutet för framtidsstudier i Stockholm.

”När två personer är överens är en av dem inte filosof”. Det är en sentens som möjligen inspirerats av det mer allmänt hållna tänkespråket ”När två personer ständigt är ense så är en av dem onödig”, vilket på tveksamma grunder tillskrivits biltillverkaren Henry Ford. Poängen med det senare citatet är att konformism och grupptänkande riskerar att hämma idéutvecklingen. Vad det första citatet verkar säga är att risken är liten inom filosofin. (…) kanske kan man säga att ifrågasättande på ett tydligare sätt ingår i en filosofs arbetsbeskrivning jämfört med många andra yrken. Att det finns gott om oenighet inom filosofin…

Read More