Filippa Ronquist

Doktorand i filosofi vid University College London.

Filippa Ronquist är doktorand i filosofi vid University College London. Hennes forskning handlar om legitimitet, makt och politisk realism. Vad är, eller bör vara, förhållandet mellan politisk filosofi och politik i praktiken? Debatten kring idealism och realism i politisk filosofi, eller ”ideal och icke-ideal teori” som det ofta heter i en akademisk kontext, är en debatt som söker svar på denna grundläggande fråga om relationen mellan politisk filosofi och praktik. Mycket av den pågående debatten tar avstamp i John Rawls filosofi. I En teori om rättvisa redogör Rawls för de rättviseprinciper som skulle gälla under två grundläggande förutsättningar. För det första att var och en…

Read More